Veel gestelde vragen
Vraag        :
Belgielaan 1E                                          Openingstijden : Ma t/m Do  8.30 tot 17.00
2391PH  Hazerswoude (nederland)                                    Vrijdag       8.30 tot 16.00
0172-230270 Tel
0172-230271 Fax
info@camtech.nl
Wat is het adres van Camtech
Antwoord :
Vraag        :
Antwoord :
Hoe stuur ik mijn defecte artikel op?
Allereerst dient u uiteraard het artikel goed te verpakken. Stuur het dan naar bovenstaand adres, vergezeld van een brief  met uw adresgegevens, een korte omschrijving van het probleem en, indien het een garantiereparatie betreft, een kopie van de aankoopnota. U kunt het artikel ook zelf brengen, zie hiervoor onze openingstijden. Klik op het plaatje om een reparatieformulier te downloaden.
In het geval van een niet-garantie reparatie of als om een of andere reden geen garantie wordt verleend, ontvang u altijd een prijsopgave.
Antwoord :
Vraag        :
Krijg ik een prijsopgave ?
In het geval van een garantiereparatie worden de kosten van de reparatie en de retourzending door de desbetreffende importeur of fabrikant betaald. U ontvangt dan van ons GEEN rekening.
Antwoord :
Vraag        :
Wat zijn de kosten van een garantiereparatie ?
Als de reparatiekosten niet worden gedekt door de garantie, ontvangt u een prijsopgave.
Er zijn dan drie opties mogelijk
1-- U gaat akkoord, wij repareren het artikel zoals opgegeven.
2-- U gaat niet akkoord, wij sturen het artikel retour onder berekening van onderzoekskosten + verzendkosten.
3-- U gaat niet akkoord en doet afstand van het artikel, wij rekenen dan geen kosten.
Antwoord :
Vraag        :
Wat zijn de kosten van een niet-garantiereparatie ?
Vraag        :
Hoe hoog zijn de reparatiekosten ?
Antwoord :
Zonder het apparaat te hebben onderzocht is het voor ons ondoenlijk een reele prijs door te geven
Vraag        :
Repareert Camtech alles ?
Antwoord :
In principe alles wat met fotografie/video te maken heeft. We proberen zo veel mogelijk in eigen huis te herstellen, maar af en toe moeten we gebruik maken van externe reparatiebedrijven. In dat geval zijn we ook genoodzaakt de reparatievoorwaarden van deze bedrijven te hanteren. Dit betekent bijvoorbeeld hogere onderszoekskosten. Een en ander gebeurt uiteraard na overleg met de klant. Mochten we bij onderzoek al tot de conclusie komen dat een apparaat onherstelbaar is, dan rekenen we alleen verzendkosten.
Dit is afhankelijk van het soort apparaat:

1 Horloges, rekenmachines -------------------- € 12.10
2 Camera's, lenzen, flitsers e.d (amateur) -----  € 24.10
3 Camera's, lenzen, flitsers e.d.(professioneel) -- variabel  (wordt vermeld op de prijsopgave)
4 Beamers  ----------------------------------  € 36.30
       
De prijzen zijn inclusief BTW
Antwoord :
Vraag        :
Hoe hoog zijn de onderzoekskosten ?
De verzendkosten bestaan eigenlijk uit twee delen

1 Administratiekosten ------------------------ € 3.63
2 Verzendkosten ----------------------------  € 3.63

Totaal dus   € 7.26

De prijzen zijn inclusief BTW

             
Antwoord :
Vraag        :
Hoe hoog zijn de verzendkosten ?
Nadat u uw beslissing op de prijsopgave hebt doorgegeven, zullen wij de reparatie uitvoeren of het apparaat weer monteren. De reparatie wordt dan in onze webwinkel geplaatst en u kunt dan de kosten via deze webwinkel voldoen (bij voorkeur via Ideal of Paypal). U ontvangt hiervoor een email of telefonisch bericht. In het geval u het apparaat komt ophalen verzoeken wij u het bedrag contant te voldoen.
             
Antwoord :
Vraag        :
Hoe kan ik de reparatie betalen ?